woensdag 1 maart 2000

1920-1929

1920


Dit betreft waarschijnlijk de Tiendschuur in gebruik bij graanhandelaar Sjang DiederenNieuwdorp was de vroegere naam voor de kolonie in Terziepe
De functie van "visiteuze" binnen de dienst belastingen:
Het smokkelen van gedistilleerd gebeurde vaak in opdracht van een cafĂ©houder of likeurstoker. Op velerlei wijze werd getracht de kostbare vloeistof onder het wakend oog van de commiezen ongemerkt te vervoeren. De meest gebruikte methode, vooral door vrouwen, was het op het lichaam binden van met alcohol gevulde varkensblazen of kruikjes. Het nadeel van die methode was echter dat de smokkelaars nogal opvielen door de regelmatige verandering van hun lichaamsomvang. Zo lezen we dan ook veelvuldig in de verbalen dat de ambtenaar ‘...een vrouwspersoon zag voorbijgaan, het welk hij aan de dikte onder hare kleederen, zowel als aan haren gang, verdacht hield verborgene goederen te vervoeren’. Vaak dachten de betrapte vrouwen hun hachje te kunnen redden door te verklaren dat ze in blijde verwachting verkeerden. Een vluchtig onderzoek door een ‘visiteuse’ bracht meestal snel de waarheid aan het licht. Genoemde varkensblazen met inhoud werden nog op andere manieren vervoerd: in kruiwagens, onder groenten, in zakken aardappels, in manden, onder hoofddoeken, in laarzen, ja zelfs in de schooltas van een tienjarige jongen! Verder troffen de commiezen het begeerlijke vocht aan in de dubbele bodem van een kruiwagen of in een hol gemaakt karrenwiel!1927Geen opmerkingen:

Een reactie posten